VERZORGING

DECLARATIE ZIEKENBEZOEK / BLESSURES

In het verleden was er bij onze club een persoon die op bezoek ging bij spelers, leiders, trainers of vrijwilligers die langdurig geblesseerd of ziek waren. Hierbij werd meestal een attentie overhandigd, een bos bloemen, fruitschaal of anderszins.

Op dit moment beschikken wij niet over een persoon die dit verzorgt. Mocht u hier interesse in hebben dan verzoeken wij u om dit aan te geven, dit kan middels het sturen van een mail naar voorzitter@swift64.nl of schiet een bestuurslid aan bij de club.

Bij ziekte of blessure geeft meestal het betreffende team al aandacht aan het betreffende lid en zorgt zelf voor een attentie. Als bestuur hebben wij besloten dat een dergelijke attentie in redelijkheid gedeclareerd kan worden (wij denken aan circa € 10,00) bij de penningmeester.

Stuur de declaratie naar penningmeester@swift64.nl met vermelding van de persoon en eventueel team van degene die geblesseerd of ziek is. Geef hierbij aan op welk bankrekeningnummer het geld gestort dient te worden, m.a.w. wie de kosten heeft voorgeschoten.

Zodra wij weer over een vaste ziekenbezoeker beschikken laten wij het weten en kunt u bij deze persoon aangeven wie geblesseerd of ziek is zodat er aandacht aan geschonken kan worden.

Bestuur Swift ’64 voetbal.

 

NIEUWS