Wat? Brainstorm / meedenk avond
Wanneer? Woensdagavond 5 februari 2020, 20:00 uur – 22:00 uur
Waar? Swift kantine
Voor wie? Voor alle belangstellende leden!

Op woensdagavond 5 februari organiseert het bestuur in de kantine
Voor de 2e maal een brainstorm-, meedenkavond.
Deze avond zullen de commissies binnen de club uitleg geven waarmee ze bezig zijn.
En er is tijd en ruimte voor de aanwezigen om tips en suggesties over te brengen naar de
commissies.
Gedurende de avond is het mogelijk om vier commissies af te gaan

Doel van de avond:
1. Uitleg vanuit commissies naar belangstellenden m.b.t. zaken waar ze mee bezig zijn
2. Ruimte om ideeën / suggesties achter te laten voor een commissie

Aanwezige commissies:
– Kantinecommissie (oa toekomst kantinegebouw)
– Facilitair
– Jeugdcommissie
– Technische commissie
– Financieel
– Sponsor commissie

Wij hopen op een mooie opkomst en een zinvolle, constructieve avond.
Tot 5 februari!