TECHNISCHE COMMISSIE

TECHNISCHE COMMISSIE

De Technische Commissie maakt het beleid op voetbaltechnisch gebied voor de gehele vereniging. Deze commissie legt verantwoording af aan het bestuur, voert het beleid uit, stelt regels op en communiceert + coördineert binnen de vereniging de voetbaltechnische zaken. Naast het uitvoeren van het voetbaltechnisch beleid neemt de Technische Commissie het initiatief om dit beleid te verbeteren en te optimaliseren.

BELEID

Het door de Technische Commissie bepaalde beleid is vastgelegd in het Technisch Beleidsplan.  In dit Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal vormt de leidraad binnen het jeugdvoetbal van Swift’64. Het vormt een handvat voor eenieder binnen Swift ’64 Voetbal, het geeft aan waar we me bezig zijn en hoe we hier mee bezig zijn. Het streven is om dit Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal Swift ’64 binnen alle lagen van de organisatie ten uitvoering te brengen, op deze manier draagt iedereen bij aan het behalen van de algemene opleidings- doelstellingen van Swift’64. Het is het streven om eenieder op eenduidige wijze te werk laten gaan om jeugdvoetballers op ieders niveau kwalitatief en vooral met heel veel plezier op te leiden.

Het plan dient als leidraad gezien te worden; omstandigheden kunnen er altijd voor zorgen dat er vanaf geweken kan worden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

De voorzitter van de Technische Commissie neemt deel in het bestuur en houdt de overige bestuursleden van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte en rapporteert deze in de maandelijkse bestuursvergadering. Te nemen beslissingen ten aanzien van personen en/of goederen zullen worden voorgelegd aan het bestuur waarna er een besluit zal worden genomen.

De Technische Commissie is volledig verantwoordelijk en bevoegd voor het indelen van de teams en het begeleiden, sturen, opleiden en ondersteunen van het gehele technische kader, conform het opgestelde beleid.

DE ORGANISATIE

 

 De Technische Commissie vergadert iedere 6 weken en één keer in de drie maanden gezamenlijk met de Jeugd Commissie

VRAGEN

Voor vragen met betrekking tot de Technische Commissie kunt u e-mailen naar woutergriekspoor@hotmail.com

NIEUWS