Ons bereikte het droevige bericht dat op 6 oktober 2019 plotseling Hans Meijberg overleed op de leeftijd van 40 jaar. Hans is vader van Bjorn die in de jeugd voetbalt.
 
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.