KLEDINGREGLEMENT

Van de kledingcommissie
De kledingcommissie verzorgt de inname van de kleding aan het eind van het seizoen en de uitgifte aan het begin van het seizoen.

1 KLEDINGREGLEMENT

2 Doelstelling

Met dit kledingplan geeft Swift`64 richtlijnen aan die zorgvuldig opgevolgd en uitgevoerd behoren te worden.

3 Geldigheid

Dit kledingreglement is van toepassing voor alle senioren-, junioren- en, pupillenteams van Swift `64 en is ingegaan op 21-04-2016. Wijzigingen/aanpassingen zijn slechts van kracht na een besluit van het Bestuur van Swift ’64 voetbal.

4 Communicatie

Aanspreekpunt voor teamleiders, vanuit het bestuur en de kledingcommissie zijn de volgende personen:
• A. Boudeling, bestuurslid facilitair-materiaal – materiaal@swift64.nl 06-27427144
• R. Kaboord, coördinator kledingcommissie – kledingvoetbal@swift64.nl 06-13331121

5 Kledingsets

De kledingsets zijn per categorie (senioren, junioren, pupillen, dames) uniform samengesteld.
De samenstelling per categorie is weergegeven op de pagina van de Swift `64 Sponsorcommissie elders op deze website. Spelende leden van Swift`64 betalen via hun contributie-inning een kledingbijdrage.

6 Sponsoring

Kledingsponsors kopen bij Swift`64 Sponsorcommissie een pakket (zie de pagina elders op deze website). Logokousen dienen de leden zelf aan te schaffen.

7 Beschikbaarstelling

De kleding wordt aan het team overgedragen door ondertekening van het Overdracht formulier door de kledingcommissie en de teamleider. De algeheel coördinator parafeert het formulier achteraf. De gehele kledinglijn blijft eigendom van Swift`64 voetbal.
Bij de overdracht wordt er een team foto, zo mogelijk met de sponsor erbij gemaakt. Twee foto’s worden ingelijst: 1 voor Swift `64 en 1 voor de sponsor. Overhandiging van de ingelijste foto vindt plaats voor een thuiswedstrijd bij Swift `64
De kleding dient uitsluitend tijdens wedstrijden en toernooien gedragen te worden, niet tijdens trainingen en is niet bedoeld als vrijetijdskleding, dit geldt ook voor de trainingspakken.
Het Bestuur zal erop toezien dat de juiste kleding wordt gedragen, en kan – indien nodig – sancties treffen.

8 Beheer

De teamleider is verantwoordelijk voor goed beheer van de in bruikleen gegeven kleding.
De kleding moet gedurende minimaal 3 seizoenen worden gebruikt voordat tot vervanging kan worden overgegaan. Voor keepershandschoenen geldt dat er 1 paar per seizoen beschikbaar gesteld wordt door de kledingcommissie Swift`64.
De kleding moet worden behandeld als ware het persoonlijk eigendom. Kleding die kwijtraakt dient door speler/team zelf te worden vervangen, iom. de kleding coördinator.(vanwege praktische zaken) Bij kleding die beschadigd raakt (niet bij een wasbeurt) zal deze kosteloos worden gerepareerd of vervangen, indien geen sprake is van opzet. Na afloop van een sponsorovereenkomst dient alle kleding en/of tassen te worden ingeleverd bij de kledingcoördinator. Swift’64 voetbal zorgt dat de kleding en tassen op een maatschappelijk verantwoorde manier worden afgevoerd. Bij vermissing van een kledingstuk en/of tas kan Swift’64 voetbal de kosten hiervan in rekening brengen bij de desbetreffende persoon. De verstrekte wasvoorschriften zullen in acht moeten worden genomen. Deze voorschriften staan beschreven op de geplastificeerde kaart in de kledingtas.

9 Prioriteiten

Jaarlijks zal door de kledingcommissie een prioriteitenlijst worden opgesteld waarop vermeld staat welke teams wanneer nieuwe kleding zullen krijgen. Deze lijst zal na overleg met het Bestuur definitief worden vastgesteld.
Elk jaar wordt in de maand juni de kleding en materialen ingenomen door de kledingcommissie om te beoordelen of alles nog in goede staat is. Daarna zal de kleding etc. in augustus worden uitgegeven aan de teams.

10 Klachtenbehandeling

Klachten over de kleding, van welke aard dan ook, dienen per e-mail aan de coördinator kledingcommissie te worden gemeld. De coördinator zorgt ervoor dat u binnen 2 weken een bericht ontvangt over de status van de afhandeling van uw klacht en zorgt voor verdere afhandeling.

Vastgesteld  21-4-2016

Aangepast 17-7-2019

 

 

NIEUWS