JEUGDCOMMISSIE

Het doel van de jeugdcommissie is om het bestuur te adviseren over beleid, dat gericht is op het aantrekken en binden van jeugdige voetballers. Daarbij staan centraal de voetbalontwikkeling, de ontspanning en goede verhoudingen tussen de voetballers en de vereniging en een goede verstandhouding met de ouders en/of verzorgers van de voetballers. Daarnaast heeft de commissie tot taak de uitvoerende zaken te (doen) regelen van de jeugdafdeling.

Algemene e-mailadres: jeugdcommissie@swift64.nl 

 

LEDEN JEUGDCOMMISSIE

Tim Grovenstein
Voorzitter
t.grovenstein@gmail.com

 

Frederie Meesters
Bovenbouw
voetbal-fre@live.nl

 

Matthias Bloemert
Middenbouw
matthiasbloemert@live.nl

 

Sijbrand Buren
Algemeen
s.buren@zuiderzeeland.nl

 

Petra Indrisie
Bovenbouw
p.indrisie@gmail.com

 

Joanneke van Wageningen
Onderbouw
joannekeschuuring@hotmail.com

 

Jaap van Hoven
Algemeen
vanhoven@telfort.nl

 

Roy Uitman
Middenbouw
r.uitman@hotmail.com

 

Mirjam Siebenga
Onderbouw
mirjamsiebenga@hotmail.com