Opgeven voor de BBQ kan aan de bar van de Sportkantine van 9 t/m 18 mei.

0 t/m 4 jaar Gratis
5 T/M 9 jaar € 7,50
10 T/M 12 jaar € 10,00
Vanaf 13 jaar € 12,50

Aanvang BBQ 17.30 uur
Aan de kinderen wordt ook gedacht